fbpx

De werking

1. De tests

De tests worden in een gestandaardiseerde omgeving afgenomen, om de invloed van externe factoren te minimaliseren. Zo kan de data die YPPSA verzamelt van verschillende voetbalspelers vergeleken worden. Er worden tests gedaan die zowel het atletisch als het technische vermogen van de speler in kaart brengen. De tests zijn zorgvuldig geselecteerd door Rudi Diels en het GRIT-team. De tests kunnen uitgevoerd worden bij spelers tussen acht en achttien jaar.

2. DE benchmarking

Omdat de lichamelijke ontwikkeling sterk kan verschillen van speler tot speler, wordt dit mee opgenomen in de analyse. De mate van ontwikkeling speelt namelijk een grote rol in de prestaties van de speler. De voetballer wordt hierdoor in onze database gebenchmarkt ten opzichte van leeftijds- en ontwikkelingsgenoten. Dit zorgt voor een betere inschatting van het potentieel van het talent.

3. De dashboards

De resultaten van de tests en de benchmarking worden visueel uitgedrukt door middel van duidelijke dashboards. De speler zal hierdoor efficiënt kunnen bijleren over zijn werkpunten. Op deze manier zal de speler zijn talent optimaal kunnen ontwikkelen.

De dashboards

Dashboard YPPSA

Voorbeeld 1: individueel dashboard

Uit dit individuele dashboard kunnen verschillende zaken opgemaakt worden. Ten eerste bevat het dashboard enkele biometrische gegevens zoals leeftijd, gewicht, lengte maar ook de veldpositie. Rechtsboven worden de algemene scores getoond. Daarnaast wordt in de grafiek de evolutie van speler over verschillende testen weergegeven. 

Samenvattend toont dit dashboard dus overzichtelijk op welke vlakken de speler vooruit of achteruit is gegaan ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Ook kan dit dashboard gebruikt worden om bepaalde werkpunten uit te lichten zodat de speler hierop kan focussen. 

Voorbeeld 2: head-to-head

Een tweede dashboard dat YPPSA aanbiedt, is de head-to-head. Hierbij kunnen twee spelers met elkaar of binnen het eigen of andere teams vergeleken worden. Anderzijds kan dit eveneens gebruikt worden om testspelers naar waarde in te schatten ten opzichte van de team spelers. Deze head-to-head kan ook ingesteld worden naar bijvoorbeeld het gemiddelde van de middenvelders van een team. Zo kan een middenvelder vergeleken worden met het middenveld van zijn ploeg of heel het team.

Dashboard YPPSA

Voorbeeld 3: team-analyse

Wanneer er voldoende spelers van een team deelnemen aan de YPPSA testen, kan er ook een teamanalyse opgemaakt worden. Ook hierbij wordt elke speler gebenchmarkt ten opzichte van de database en dus niet ten opzichte van het team. Met andere woorden, het kan zijn dat een groot deel van een team in het hoogste kwartiel qua uithoudingsvermogen scoort. Dit wil dan hoogst waarschijnlijk zeggen dat de trainer van het team een extreme focus legt op conditionele trainingen. Ook bij dit dashboard worden de kwartielen weergegeven per eigenschap. Verder wordt er ook een totaalscore voor atletisch en technisch vermogen weergegeven, alsook de eigenschappen van de speler. Met behulp van dit dashboard kan een trainer snel en efficiënt leren wat de grootste werkpunten van zijn team zijn en kan hij dit in zijn toekomstige trainingen integreren.

Nog vragen over onze werking?

Wij beantwoorden al uw vragen.