MEASURING YOUNG soccer TALENTS

Youth Performance Platform for Sports Agility

TESTS

Eerst doet de atleet enkele technische en atletische testen. De acht tests zijn zorgvuldig gekozen door Rudi Diels en het GRIT-team (grit sports clinic). Deze tests zullen het volledige profiel van de speler in kaart brengen.

BENCHMARKING

Daarna wordt de data van de spelers in de database gebenchmarkt ten opzichte van zijn leeftijds- en ontwikkelingsgenoten. Op deze manier kan een correcter advies gegeven worden over de werkpunten en de sterke punten van het talent.

DASHBOARDS

De bevindingen hieruit resulterend worden getoond in dashboards. Zo zal de informatie op een overzichtelijke, visuele manier toegelicht worden. 

0 +

Samenwerkende clubs

0 +

Geteste talenten

0

Jaar ervaring

De dashboards

Dashboard YPPSA

Voorbeeld 1: individueel dashboard

Uit dit individuele dashboard kunnen verschillende zaken opgemaakt worden. Ten eerste bevat het dashboard enkele biometrische gegevens zoals leeftijd, gewicht, lengte maar ook de veldpositie. Rechtsboven worden de algemene scores getoond. Indien de speler uitblinkt in een aantal specifieke testen, dan wordt dit door middel van simpele symbolen aangeduid in het profiel. 

Daarnaast wordt in de grafiek de evolutie van speler over verschillende testen weergegeven. Bij de speler in kwestie zien we dat zijn snelheid en explosiviteit aanzienlijk sneller is geëvolueerd dan zijn benchmark. Dit is belangrijk want het geeft tevens een idee over het groeipotentieel van een speler.

Samenvattend toont dit dashboard dus overzichtelijk op welke vlakken de speler vooruit of achteruit is gegaan ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Ook kan dit dashboard gebruikt worden om bepaalde werkpunten uit te lichten zodat de speler hierop kan focussen. 

Voorbeeld 2: head-to-head

Een tweede dashboard dat YPPSA aanbiedt, is de head-to-head. Hierbij kunnen twee spelers met elkaar of binnen het eigen of andere teams vergeleken worden. Dit kan handig zijn voor een trainer om de profielen van bijvoorbeeld twee middenvelders naast elkaar te leggen. Anderzijds kan dit eveneens gebruikt worden om testspelers naar waarde in te schatten ten opzichte van de team spelers. Deze head-to-head kan ook ingesteld worden naar bijvoorbeeld het gemiddelde van de middenvelders van een team. Zo kan een middenvelder vergeleken worden met het middenveld van zijn ploeg of heel het team.

Dashboard YPPSA
Team dashboard YPPSA

Voorbeeld 3: team-analyse

Wanneer er voldoende spelers van een team deelnemen aan de YPPSA testen, kan er ook een teamanalyse opgemaakt worden. Ook hierbij wordt elke speler gebenchmarkt ten opzichte van de database en dus niet ten opzichte van het team. Met andere woorden, het kan zijn dat een groot deel van een team in het hoogste kwartiel qua uithoudingsvermogen scoort. Dit wil dan hoogst waarschijnlijk zeggen dat de trainer van het team een extreme focus legt op conditionele trainingen. Ook bij dit dashboard worden de kwartielen weergegeven per eigenschap. Verder wordt er ook een totaalscore voor atletisch en technisch vermogen weergegeven, alsook de eigenschappen van de speler. Met behulp van dit dashboard kan een trainer snel en efficiënt leren wat de grootste werkpunten van zijn team zijn en kan hij dit in zijn toekomstige trainingen integreren.